Widget Image

Cykl Konferencji organizowanych przez uczniów Liceum 21 w Łodzi.

Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

  Jak było! Prawo 21

  Konferencja poświęcona prawu/ 30.05.2023

  30 maja 2023 r. w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Łodzi, po miesiącach solidnych przygotowań, odbyła się konferencja PRAWO21, patronowana m.in. przez Fundację KOLOROWO i unijny projekt Phereclos. Wydarzenie zainicjowali nasi uczniowie, a podjęte przez nich tematy obejmowały różnorakie gałęzie prawa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość uzupełnić swą wiedzę o zagadnienia dotyczące tworzenia prawa, uszczerbków polskiego systemu sądowniczego, czy też różnic i konfliktów na linii prawa krajowego i międzynarodowego.

  Podczas konferencji omówione zostały cztery panele dotyczące prawa. Opiekę nad każdym panelem sprawował ekspert z danej dziedziny prawa. Specjalnym zaś wydarzeniem była dyskusja z Adamem Bodnarem, byłym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

  Panele dotyczyły następujących zagadnień:

  • Równość wobec prawa – prowadzenie: Antoni Pyżalski i Julian Klepczarek (uczniowie XXI LO) – Ekspert: Piotr Kłys;
  • Zasady tworzenia prawa – Michał Janiszewski i Stanisław Pąśko – Ekspert: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki;
  • Postępowanie karne – Natan Chwalewski i Hanna Brauncajs – Ekspert: dr hab. Radosław Olszewski
  • Prawo krajowe, a międzynarodowe – Antoni Klepczarek i Szymon Urbańczyk – Ekspert: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

  Wraz z pomocą wybitnych ekspertów w danych dziedzinach przeanalizowaliśmy zasady kierujące uchwalaniem nowych ustaw, poszerzając temat o działania zwykłych obywateli prowadzące do zaktualizowania Konstytucji. Omówiwszy rolę najistotniejszych organów unijnych, takich jak TSUE, dyskutowaliśmy o panującym kryzysie niezawisłości i innych skandalach świadczących o upadku praworządności, a także o cenie, którą przyjdzie nam za nie zapłacić.

  Po intensywnych deliberacjach poznaliśmy również przyczynę przedłużania się postępowań sądowych. Rozważyliśmy z osobna każdy z potencjalnych czynników i doszliśmy do konsensusu w sprawie działań, których należy się podjąć, by ów problem zneutralizować. Szczególnie duże poruszenie wywołał panel „Równość wobec prawa”. Po przyjrzeniu się odpowiednim statystykom, badaniom i bieżącym aferom politycznym wraz z zaktywizowaną widownią zastanowiliśmy się nad tym, czy zagwarantowana w 32. artykule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej równość rzeczywiście funkcjonuje, czy może stanowi wyłącznie czysto teoretyczny twór, którego nieobecność na swój sposób krzywdzi każdego z nas.

  Gdy zaś upłynął czas przeznaczony na panele, goście powędrowali na zorganizowane przez nas spotkanie z Panem Profesorem Adamem Bodnarem (od grudnia 2024 roku – ministrem sprawiedliwości). Prócz wygłoszenia wartościowego wykładu Pan Profesor udzielił odpowiedzi na wszystkie frapujące publiczność pytania, rozwiewając ostatnie związane z prawem wątpliwości zgromadzonych.