Widget Image

Cykl Konferencji organizowanych przez uczniów Liceum 21 w Łodzi.

Sign Up To The Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

  Współpraca

  tekst o liceum

  Konferencja jest kontynuacją projektu ”PHERECLOS – Partnerships for pathways to Higher Education and science engagement in Regional Clusters of Open Schooling”, który był finansowany z programu Horyzont 2020. W ramach projektu powstał Lokalny Klaster Edukacyjny przy Łódzkim Uniwersytecie Dziecięcym Politechniki Łódzkiej.

  Łódzki Uniwersytet Dziecięcy Politechniki Łódzkiej, który od 2008 r. jako jednostka pozawydziałowa uczelni organizuje odbywające się w laboratoriach Politechniki Łódzkiej warsztaty i wykłady dla dzieci i młodzieży. W większości prowadzone się one przez pracowników naukowych uczelni, ale zapraszani się również wykładowcy i eksperci z różnych dziedzin, kraju i z zagranicy.

  Fundacja KOLOROWO zajmująca się wspieraniem, rozwijaniem i rozpowszechnianiem wszelkich form i metod rozwijających myślenie twórcze oraz kreatywność wśród uczniów, a także zwiększaniem u nich poczucia własnej wartości i pewności siebie.

  Młodzieżowa Rada Miejsca Łodzi, która jest organem konsultacyjno-doradczym, a zarazem reprezentacją łódzkiej młodzieży. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą czynnie uczestniczyć w życiu miasta i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy społecznościowe.